op-wintersport.nl is een online over wintersport en alles wat daarmee te maken heeft. De inhoud van deze website wordt verzorgd door Maaike en Frank in samenwerking met enkele gastbloggers. Met onze artikelen hopen we bij te dragen aan nog meer wintersportplezier voor onze lezers.

Persoonsgegevens die wij verwerken

op-wintersport.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van deze website of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, via bijvoorbeeld het opmerkingenveld.

De gegevens die wij verwerken zijn:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Inhoud van opmerkingen en/of eventuele emails
  • IP-adres

Bovenstaande gegevens verzamelen wij wanneer jij een opmerking achterlaat op de website.

Daarnaast worden geanonimiseerde locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type verzamelt door Google Analytics. Met deze gegevens kunnen wij rapportages maken over bezoekers aantallen en gelezen artikelen. Je IP-adres kan gedeeld worden met een affiliate partner wanneer je op een link naar een webshop klikt vanaf op-wintersport.nl.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

op-wintersport.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinde:

  • Het weergeven van opmerkingen door bezoekers.
  • Het ontvangen van e-mails van bezoekers.
  • Verzamelen van data door Google Analytics en mijn webhost.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

op-wintersport.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Naam, e-mailadres, IP-adres en de inhoud van opmerkingen: zolang het artikel online blijft staan. Publiekelijk is enkel jouw (gebruikers)naam en het bericht zichtbaar.
  • Naam, e-mailadres en inhoud via e-mail: maximaal 24 maanden.
  • IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type via Google Analytics: 26 maanden.

Delen van persoonsgegevens met derden

op-wintersport.nl deelt bovenstaande persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. op-wintersport.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt op-wintersport.nl persoonsgegevens aan andere derden: Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest, zodat jij artikelen op op-wintersport.nl eenvoudig kunt delen via social media. Hiervoor dien je ingelogd te zijn bij deze websites.

Google Analytics voor het verwerken van analytische data. Zie ook het stuk hieronder over cookies.

De cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

op-wintersport.nl gebruikt technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Bekijk een stappenplan via de website van de Consumentenbond om dit aan te passen.

OneSignal

Voor het versturen van push-berichten maken wij gebruik van de plugin OneSignal. Om de werking van de push-berichten mogelijk te maken wordt er een cookie geplaatst. Omdat OneSignal zich ook aan de nieuwe AVG wet moet houden wordt alle informatie anoniem opgeslagen en verwerkt. Ook wij hebben geen inzage in ip adressen die eventueel te herleiden is naar de bezoeker.

Afmelden voor de push-berichten kan je zelf doen. Hier staan de handleidingen voor het afmelden.

Meer informatie over de privacy policy van One Signal vind je hier.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door op-wintersport.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar frank@op-wintersport.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

op-wintersport.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

op-wintersport.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via frank@op-wintersport.nl.